Akran Zorbalığı Ankara

  Akran zorbalığı Ankara, bireyin yaşıtları tarafından düzenli olarak fiziksel veya psikolojik baskıya uğramasıdır. Akran zorbalığı genellikle erken okul çağındaki çocukları ve lisedeki gençleri etkilemektedir. Yazımızın devamında ‘’Akran zorbalığına nasıl müdahale edilmeli?’’, ‘’Akran zorbalığı nasıl anlaşılır?’’, ‘’Akran zorbalığı neden olur?’’ ve ‘’Akran zorbalığı nasıl önlenir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara akran zorbalığı hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

  Akran Zorbalığı Nedir?

  Akran zorbalığı, gençlerin veya çocukların, yaşıtları tarafından okulda veya benzer sosyal ortamlarda, herhangi bir nedenden sistematik olarak baskıya uğramasıdır. Bu baskı psikolojik olabileceği gibi fiziksel de olabilir. Bu yüzden zamanında müdahale edilmediğinde zorbalığa uğrayan çocuğun yaşamı, akran zorbalığından oldukça ciddi bir biçimde olumsuz etkilenebilir.

  Akran Zorbalığı Nedenleri Nelerdir?

  Akran zorbalığı, çoğu zaman zorbalığa uğrayan çocuğun değil, zorbalığı gerçekleştiren çocuğun yaşadığı sorunlarla ilgilidir. Bu yüzden zorbalığa uğrayan çocuklar kesinlikle bu konu ile ilgili suçlanmamalıdırlar. Çocuğun zorbalığa uğrama nedeni, çocuğun görünüşü, giyimi, konuşması, hareketleri, arkadaş ortamı, ekonomik durumu, etnik kökeni, dini kökeni veya okul içi performansı ile ilgili olabilir.

  Çocuğun Akran Zorbalığına Uğradığı Nasıl Anlaşılır?

  Çocuklar, pek çok farklı konu üzerine akran zorbalığına uğrayabilirler. Bazı çocuklar fiziksel görünüşleri, bazıları konuşmaları ve bazıları ise davranışları nedeniyle zorbalığa uğrayabilirler. Zorbalık faaliyeti, isim takma, dalga geçme, tehdit etme, küçük düşürme, fiziksel şiddet, sözel şiddet ve benzer şekillerde gerçekleştirilebilir. Zorbalık faaliyetinin nasıl gerçekleştirildiğine göre de zorbalığa uğrayan çocuk birtakım psikolojik ve fiziksel problemler deneyimleyebilir. Mesela zorbalığa uğrayan çocuklar görece daha içine kapanık, eskisine kıyasla daha az konuşkan bir yapı kazanabilir, özgüven problemleri deneyimleyebilirler. Bazen ise zorbalık fiziksel şiddete kadar varabilir ve çocuğun bedeninde tekrarlayan yaralar, morluklar görülebilir.

  Akran Zorbalığına Karşı Ne Yapılabilir?

  Akran zorbalığına karşı öğretmenler okullarda, aileler ise evlerinde çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmalıdırlar. Bu sayede zorbalığın neden kötü ve kaçınılması gereken bir davranış olduğu ile ilgili farkındalık oluşturulabilir. Zorbalığın önlenmesi konusunda eğitimcilere oldukça önemli bir görev düşmektedir. Bu yüzden sınıfında zorbalık faaliyetlerinin fazla olduğunu fark eden öğretmenler, konu hakkında bilgilendirme programları hazırlayabilir ve öğrencilerine grup çalışması içeren görevler verebilirler.

  Akran Zorbalığına Nasıl Müdahale Edilmeli?

  Akran zorbalığı genellikle gençlerin ve çocukların maruz kaldığı bir problemdir. Dolayısıyla genelde zorbalık faaliyetini gerçekleştiren kişi de bir çocuk veya gençtir. Bu da hem zorbalık faaliyetine hem zorbalığı gerçekleştiren kişiye hem de zorbalığa maruz kalan kişiye özenle yaklaşılmasını gerektirir. Eğer zorbalık faaliyeti, çocuğun okul arkadaşı tarafından gerçekleştiriliyorsa mutlaka ilgili öğretmenler, okul yöneticileri ve zorbalığı gerçekleştiren kişinin ailesi konu hakkında bilgilendirilmelidir. Zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi, zorbalık yapan çocukla kesinlikle yalnız başlarına görüşmemelidir.

  Akran Zorbalığına Uğrayan Çocuklarda Psikolojik Danışmanlığın Önemi Nedir?

  Akran zorbalığı, zorbalığa uğrayan çocuğun sosyal yaşamını ve psikolojisini ciddi ölçüde etkileyebilen bir tehdittir. Akran zorbalığına uğrayan çocuklar normalden daha içe kapanık olabilir, özgüven sorunları deneyimleyebilir ve sosyal kaygı bozukluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Özellikle de zorbalık düzenli olarak gerçekleşiyorsa bahsi geçen olumsuz durumların meydana gelme olasılığı daha da artar. Bu yüzden de çocukları akran zorbalığına uğrayan ebeveynlere mutlaka bir psikolog ile görüşmeleri tavsiye edilir. 

  Akran Zorbalığında Psikolojik Danışmanlık Nasıl Yapılır?

  Akran zorbalığında psikolojik danışmanlık hizmeti, çocuğun uğradığı zorbalık nedeniyle yaşadığı sorunları belirlemek, bu sorunları ortadan kaldırmak ve çocuğun daha fazla zorbalığa uğramasını önlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu uygulama sırasında psikolog çocuk ile özel bir görüşme gerçekleştirir. Bazı durumlarda ebeveynler de bu görüşmeye eşlik edebilir. Bu görüşme sırasında çocuğa, uygun bir iletişim yolu ile hangi konularda zorbalığa uğradığı ve zorbalığın ne şekilde yapıldığı gibi konular hakkında sorular sorulur. Bahsi geçen sorulardan elde edilen cevaplar sayesinde danışmanlık uygulamasının detayları planlanır. Bazı çocuklar tekrar eden zorbalık yüzünden özgüven sorunları yaşayabilir ve hatta sosyal kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar edinebilirler. Bu gibi sorunlarla mücadele etmek için de aile terapisine, bilişsel davranışçı terapiye veya oyun terapisi gibi uygulamalara başvurulabilir. Tedavi ve danışmanlık süreci tamamen bireyin ihtiyaçlarına göre planlanır, bu süreçte ebeveynlerin görüşleri de mutlaka alınır.

  Ankara Akran Zorbalığı Danışmanlık Ücreti

  Ankara akran zorbalığı danışmanlık ücreti, danışmanlık hizmeti kapsamında kullanılan uygulamanın türüne ve benzer etmenlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.