Cinsel Kimlik ve Yönelim Danışmanlığı Ankara

  Cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığı Ankara, cinsel kimliklerini sağlıklı bir şekilde kurabilmeleri için çocukları desteklemek ve bu süreçte karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda onlara yardımcı olmak amacıyla verilen hizmettir. Yazımızın devamında ‘’Cinsel kimlik nedir?’’, ‘’Cinsel kimlik ve cinsel yönelim danışmanlığı nasıl olur?’’ ve ‘’Cinsel yönelim değişir mi?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

  Cinsel Kimlik Nedir?

  Cinsel kimlik, bireyin kendisini hangi cinsiyete ait hissettiği, biyolojik cinsiyeti ve cinsel yönelimi ile ilgili tüm etmenleri bünyesinde barındıran bir kavramdır. Cinsel kimlik erken yaşlarda kurulmaya başlar. Bazı çocuklar cinsel kimleri ile ilgili anlam ve kavram karmaşası içerisinde olabilir. Bazıları ise hisleri ile sahip oldukları biyolojik cinsiyetleri arasında tutarsızlıklar bulunduğunu fark edebilirler. Tüm bu etmenler çocukların çeşitli zorluklar deneyimlemesine neden olabilir.

  Cinsel Yönelim Nedir?

  Cinsel yönelim, cinsel veya romantik çekimin, bir veya birden fazla cinsiyete yönelmesini ifade eden terimdir. Toplumda sıkça rastlanılan cinsel yönelimler şunlardır:

  • Heteroseksüellik, bireyin karşı cinse romantik ve cinsel açıdan ilgi duyması ile karakterize olan cinsel yönelimdir.
  • Eşcinsellik, bireyin kendisiyle aynı cinsiyetten olan kişilere karşı romantik ve cinsel ilgi duymasıdır.
  • Biseksüellik, bireyin hem karşı cinse hem de kendi cinsiyetine karşı romantik ve cinsel anlamda ilgi duymasıdır.
  • Aseksüellik, bireyin hiçbir cinsiyete karşı cinsel ilgi duymamasıdır.

  Cinsel yönelimler bu şekilde özetlenebilir.

  Toplumsal Cinsiyet Nedir?

  Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından belirlenen cinsiyet kimliklerini, cinsiyet rollerini ve cinsel normları ifade eden terimdir. Mesela kız çocuklarının pembe rengini sevmesini ve bebeklerle evcilik oynamasını beklemek bir toplumsal cinsiyet rolü örneğidir. Aynı şekilde kadınların öğretmenlik ve hemşirelik gibi mesleklere yönlendirilmesi de toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgilidir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bulunan topluma göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte genelde toplumsal cinsiyet normlarına göre erkek çocuklarından maceracı, özgüvenli ve cesur olmaları beklenir. Toplumsal cinsiyet rollerine göre erkek çocukları arabalarla oynar, aksiyon figürleri ile ve sportif faaliyetlerle ilgilenirler. Kız çocuklarından ise şefkatli olmaları, sevimli olmaları ve görece daha fazla söz dinlemeleri beklenir. Kız çocukları, toplumsal cinsiyet normlarına göre oyuncak bebeklerle oynamayı sever, pembe giyinirler ve uzun saçlı olurlar. Ancak çocuklar bahsi geçen toplumsal cinsiyet normlarına uymak zorunda değillerdir. Mesela erkek çocukları da pembe renkli giyinmeyi sevebilir, evcilik oynamaktan keyif alabilir. Bu durum çocuğun cinsel yönelimi veya cinsel kimliği ile ilgili bir şey ifade etmez. Bununla toplumsal normlar doğrultusunda erkek çocuklarından ve kız çocuklarından beklenilen cinsel yönelimler de mevcuttur. Mesela erkek çocuklarının kızlardan hoşlanması, kız çocuklarının ise erkeklerden hoşlanması beklenir.

  Eşcinsellik Bir Hastalık Mıdır?

  Eşcinsellik bir hastalık değildir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tıp ve psikiyatri alanında çalışmaları bulunan pek çok bilimsel kuruluş ve örgüt eşcinselliğin bir yönelim olduğunu, hastalık olmadığını belirtir.

  Eşcinsellik Tedavi Edilebilir Mi?

  Eşcinsellik tedavi edilemez çünkü daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi eşcinsellik bir hastalık olarak kabul edilmez. Genel olarak ‘’Dönüşüm Terapisi’’ ismiyle bilinen ve çocukların cinsel yönelimlerini değiştirebileceği iddia edilen uygulamalar tamamen bilim dışıdır. Bu tarz uygulamalar çocukların psikolojik ve bedensel sağlıklarında çok ciddi sorunlara yol açarlar. Aynı şekilde bu gibi uygulamalara zorlanan çocukların yetişkinlik yaşamlarında uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı gibi bağımlılıklara daha yatkın oldukları, intihar gibi son derece tehlikeli kalkışmalara başvurabilecekleri bilinmektedir.

  Cinsel Yönelim Değişir Mi?

  Cinsel yönelim çoğu zaman değişmeyen, stabil kalan bir özelliktir. Cinsel yönelim, bireyin içsel kimliğinin bir parçasıdır ve pek çok farklı faktörün etkisi ile, genellikle erken yaşlarda kurulur. Bununla birlikte nadiren de olsa bazı bireylerin cinsel yönelimlerinde zaman içerisinde değişim meydana gelebilir.

  Çocuklarda Cinsel Kimlik ve Yönelim Konusunda Profesyonel Danışmanlığın Önemi

  Çocuklarda cinsel kimlik ve cinsel yönelim danışmanlığı, çocukların cinsel kimliklerini anlamalarına, ifade etmelerine ve kabul etmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Çocuklarda cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığını önemli kılan bazı etmenler şunlardır:

  • Kimlik Gelişimi: Çocukluk dönemi, bireylerin kimlik gelişiminin temellerinin atıldığı bir dönemdir. Cinsel kimlik de bu sürecin doğal bir parçasıdır. Çocuklar belli bir yaşa geldiklerinde, cinsel yönelimleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsel roller hakkında düşünmeye başlarlar. Doğru bilgi ve destekle, çocuklar kimliklerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirebilirler.
  • Kendini Kabul Etme: Cinsel kimlik danışmanlığı, çocuklara farklı cinsel yönelim ve cinsiyet ifadelerinin normal ve doğal olduğunu öğretebilir. Bu da farklı yönelimlere sahip olan çocukların kendilerini kabul etmelerini ve özgüven sorunları gibi problemlerle etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar.
  • Zorbalık ve Ayrımcılıkla Başa Çıkma: Günümüzde hala cinsel yönelim ve cinsiyet ifadeleri hakkında yaygın yanlış inanışlar ve önyargılar bulunmaktadır. Çocuklar, eğer cinsel yönelimleri veya cinsiyet ifadeleri toplumun kabul ettiği normlardan farklıysa, zorbalık ve ayrımcılıkla karşılaşabilirler. Cinsel kimlik danışmanları, çocuklara bu tür olumsuz durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretebilir ve bu konularda çocuklara destek sağlayabilirler.
  • Aile ve Çevre Desteği: Çocuklarda cinsel kimlik danışmanlığı, ailelere ve çevreye de rehberlik eder. Ebeveynler, çocuklarının cinsel kimlikleri hakkında nasıl destek olabileceklerini ve onları nasıl anlayabileceklerini öğrenebilirler. Böylece çocuk ile aile üyeleri arasındaki iletişim zayıflamak yerine git gide daha da güçlenir. 
  • Psikolojik ve Duygusal Sağlık: Cinsel kimlik ile ilgili içsel çatışmalar yaşayan çocuklar, depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Psikologlar bu çocuklara psikolojik destek sunabilir, bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi uygulamaları ile bu sorunların üzerine gidebilir ve gerekirse psikiyatri hekimi gibi uzmanlardan destek alabilirler.

  Çocuklarda Cinsel Kimlik ve Yönelim Danışmanlığı Nasıl Olur?

  Çocuklarda cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığı, çocuğun yaşadığı deneyimlere ve benzer etmenlere göre değişiklik gösterebilir. Bazı çocuklar cinsel kimlikleri veya yönelimleri ile alakalı kafa karışıklığına sahip olabilirler. Danışmanlık hizmeti veren uzman, bu noktada çocuğu, cinsel kimliğini kurma konusunda destekler. Bazı çocuklar veya ergenler ise cinsel kimlikleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle okul ortamında, sosyal yaşamlarında veya aile yaşantılarında çeşitli zorluklara maruz kalabilirler. Buna bağlı olarak da içlerine kapanabilir, kendilerini sosyal yaşantıdan soyutlayabilir ve ailelerinden uzaklaşabilirler. Bu durumda danışmanlık hizmeti veren uzman, çocuğun yaşadığı zorlukları değerlendirir. Bu değerlendirme doğrultusunda da gerek aile terapileri gerekse de kişisel terapiler ile çocuğun bu zorlukları aşmasına yardımcı olur. Çocuklarda cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığı hizmeti sırasında çocukların cinsel kimliklerini veya yönelimlerini değiştirmeye yönelik herhangi bir uygulama gerçekleştirilmez. Çünkü bilimsel olarak bu mümkün değildir, bahsi geçen amaç doğrultusunda yapılan güvenilir veya bilimsel bir uygulama bulunmamaktadır. 

  Ankara Cinsel Kimlik ve Yönelim Danışmanlığı Ücreti

  Ankara cinsel kimlik ve yönelim danışmanlığı ücreti, danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara göre değişiklik gösterebilir.