Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Ankara

  Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi Ankara, sürekli tekrar eden düşüncelerin ve bu düşüncelerden kaçınmak için gerçekleştirilen zorlantıların kontrol altına alınması amacıyla yapılan tedavidir. OKB olarak kısaltılan obsesif kompulsif bozukluk hem çocukları hem ergenleri hem de yetişkinleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın tedavi sürecinde çeşitli ilaçlara ve psikoterapi uygulamalarına başvurulabilmektedir. Yazımızın devamında ‘’Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi ne kadar sürer?’’, ‘’Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi nasıl yapılır?’’, ‘’Obsesif kompulsif bozukluk nedenleri nelerdir?’’ ve ‘’Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara obsesif kompulsif bozukluk tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

  Obsesif kompulsif bozukluk, bireyin, günlük yaşamını etkileyecek ölçüde belli konularda takıntılı düşüncelere sahip olmasıdır. Bu takıntılı düşünceler kişiyi oldukça rahatsız edebilir. Birey bu obsesif düşüncelerden kurtulmak için çeşitli tekrar eden davranışlara, ritüellere, yani zorlantılara (kompulsiyon) sahip olabilir. Bu yüzden halk arasında ‘’takıntı hastalığı’’ olarak bilinen bu rahatsızlık, psikoloji biliminde obsesif kompulsif bozukluk olarak isimlendirilir.

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Olur?

  Obsesif kompulsif bozukluk genetik ve çevresel etmenlerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Ailevi yatkınlık, yetişilen çevre ve benzer faktörler obsesif kompulsif bozukluğun ortaya çıkmasına aktif bir rol oynarlar.

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

  Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arasında şunlar yer alır:

  • Çevredeki eşyaların veya mobilyaların simetrik durması yönünde aşırı ısrar.
  • Düzen ve kusursuzluk konusunda saplantı.
  • Tekrar eden bazı düşüncülerden korkmak.
  • Hastalık kapmaktan korkmak.
  • Kirlenmekten, bakteri kapmaktan ve virüs kapmaktan korkmak.
  • Başkalarına zarar vermekten korkmak.
  • Sosyal ortamlarda hoş kabul edilmeyen bir davranış yapmaktan korkmak.
  • Sürekli ocağı, pencereyi ve kapıları kontrol etmek.
  • Tekrarlayan takıntılı düşüncelerden kurtulabilmek, bu düşünceler sebebiyle deneyimlenen rahatsızlık hissini ortadan kaldırılabilmek için çeşitli tekrar eden davranışlarda bulunmak.

  Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri bu şekilde sıralanabilir. OKB belirtileri bireyin sahip olduğu obsesyonun ve kompulsiyonun türüne göre değişiklik gösterebilir.

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Kimlerde Görülür?

  Genellikle aile üyelerinden birinde veya birden fazlasında obsesif kompulsif bozukluk bulunan bireyler, OKB açısından çok daha büyük bir risk altındadırlar. Bununla birlikte OKB için risk faktörleri genetik aktarım ile sınırlı değildir. Obsesif kompulsif bozukluk ortalama olarak her 100 kişiden 2 ila 3 kişiyi etkileyebilir. Bazı toplumlarda bahsi geçen oran çok daha fazla olabilmektedir.

  Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavi Edilmezse Ne Olur?

  Ergenlik döneminde tedavi edilmeyen obsesif kompulsif bozukluk, yetişkinlik döneminde bireyin günlük yaşamını ve psikolojisini etkilemeye devam eder. Hatta OKB nedeniyle deneyimlenen zorluklar yetişkinlik döneminde çok daha ciddi bir boyuta ulaşabilir. Buna bağlı olarak da bireyler günlük aktiviteleri, iş yaşamları ve ilişkileri hakkında sorunlar deneyimlemeye başlayabilirler. Bu yüzden obsesif kompulsif bozukluk erkenden tedavi edilmelidir.

  Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Ne Kadar Sürer?

  Ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk tedavisinin süresi, tedavi sürecine eşlik eden ilaç uygulamalarına ve psikoterapi uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. Pek çok birey, tedaviden yaklaşık 3 ila 4 ay sonra kendilerini çok daha iyi hissetmeye başlar. Tedavi süreci boyunca OKB’nin bireyin yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri azalır, birey obsesyonları ve kompulsiyonları üzerinde kontrol edinmeye başlar. Böylece bireyin yaşam kalitesi artar ve zaman içerisinde OKB’den tamamen kurtulabilir.

  Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Nasıl Olur?

  Ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk tedavisi sürecinde psikiyatrist tarafından reçete edilen birtakım ilaçlar ve çeşitli psikoterapi uygulamaları kullanılabilir. Bahsi geçen psikoterapi uygulamalarının başında bilişsel davranışçı terapi gelir. Terapi sürecinde obsesif kompulsif bozukluk nedeniyle bireyin deneyimlediği kaygı uyandırıcı, yineleyici düşünceler ve bu düşünceler konusunda anlık rahatlama sağlamak için yaptığı yineleyici davranışlar (kompulsiyonlar) değerlendirilir. Daha sonra ise psikoterapi süreci tamamen bireyin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özel olarak planlanır. Bu psikoterapi uygulamalarının amacı, bireyin obsesyonları (takıntıları) ve kompulsiyonları (zorlantıları) hakkında farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Bu farkındalık, bireyin normalde istemsiz bir şekilde edindiği düşünceler ve istemsiz bir şekilde yerine getirdiği davranışlar üzerinde kontrol sağlamasını sağlar. Böylece zaman içerisinde obsesif kompulsif bozukluğun yol açtığı olumsuz etmenler ortadan kaldırılır. 

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Fiyatları 2024

  Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi fiyatları, tedavi sürecinin detaylarına ve benzer etmenlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.