İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Ankara

  İş yaşamına ilişkin sorunlar Ankara, bireyin çalışma deneyimini ve kariyerini olumsuz etkileyen ve pek çok farklı nedenden ortaya çıkabilen problemlerdir. Yazımızın devamında ‘’Mobbinge uğradığımı nasıl anlarım?’’, ‘’İş yaşamına ilişkin sorunlar nelerdir?’’, ‘’İş yaşamına ilişkin sorunlarda profesyonel danışmanlık neden önemlidir?’’ ve ‘’Mobbing nedir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara iş yaşamına ilişkin sorunlar hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

  İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Nelerdir?

  İş yaşamına ilişkin sorunlar, günümüzde pek çok bireyin farklı seviyelerde deneyimlediği ve genel olarak da bireylerin çalışma yaşamları ve kariyerleri üzerine olumsuz etkileri olan sorunlardır. Bu sorunlar farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. İş yaşamına ilişkin sorunlar işin kendisi ile, çalışma ortamı ile, çalışma arkadaşları ile, yöneticiler ile veya bireyin kendisi ile alakalı olabilmektedir.

  İş ile akalı olan sorunların başında bireyin, yapmak istemediği bir işte veya bulunmak istemediği bir pozisyonda olması yer alır. Bu durum bireyin çalışma motivasyonunu ciddi ölçüde azaltabilir, işlerini yetiştirmekte zorlanmasına neden olabilir ve bireyin çalışma hayatını genel olarak olumsuz etkileyebilir.

  Çalışma ortamı ile alakalı olan sorunlar genellikle bireyin kontrolü dışında gelişen sorunlardır. Mesela çalışma ortamının güvenli olmaması, çalışma ortamının birden fazla dikkat dağıtıcı elemente sahip olması, çalışma ortamının sıkıcı olması ve çalışma ortamının kapalı (basık, depresif) olması bu sorunlar arasında yer almaktadır. Bahsi geçen sorunlar bireyin işlerine odaklanmasını zorlaştırabilir, motivasyonunu azaltabilir, en nihayetinde ise işlerini geciktirmesine ve benzer problemlere yol açabilir.

  İş arkadaşları ile alakalı olan sorunlar ise çalışma yaşamı ile ilgili sorunlar arasında en sık rastlanılanlardır. Bu sorunlar genellikle bireyler arasındaki eksik veya yanlış iletişim pratikleri nedeniyle meydana gelirler. Çalışma ortamındaki bazı iş arkadaşları gruplaşma yolu ile bireyi dışlayabilir, bireyin ‘’arkasından konuşabilir’’ ve dedikodusunu yapabilir. Hatta bazı durumlarda direkt olarak bireye zorbalık yapabilirler. Tüm bu sorunlar bireyin işlerine odaklanmasını zorlaştırabilir. Hatta zorbalığın fazla olduğu iş ortamlarında zorbalığa uğrayan çalışanlar çok ciddi psikolojik sorunlar deneyimleyebilirler. Bu durum zorbalığa uğrayan bireyin istifa etmesine ve hatta intihar düşüncelerine sahip olmasına kadar son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir.

  Yöneticiler ile alakalı olan çalışma yaşamı sorunları da günümüzde oldukça yaygındır. Yöneticiler, bireyden iş tanımında olmayan işler yapmasını isteyebilirler. Bireyin çalışma saatlerini arttırabilir veya bireye sormadan değiştirebilirler. Artan çalışma saatlerine rağmen birey hak ettiği maaşı veya zammı almayabilir. Birey, uzun süredir aynı şirkette çalışıyor olmasına rağmen yöneticiler nedeniyle hedeflediği maaşı almıyor olabilir. Yöneticiler, mobbing yolu ile birey üzerinde baskı kurabilir, bireyi işten çıkarmakla tehdit ederek fazla çalışmaya zorlayabilirler. Yöneticiler ile alakalı olan iş sorunları, genellikle çözülmesi en zor sorunlardır. 

  Bireyin kendisi ile alakalı olan iş sorunları ise genellikle bireyin sahip olduğu psikolojik sorunlar ve benzer etmenler nedeniyle meydana gelir. Mesela sosyal kaygı bozukluğuna sahip olan bireyler çeşitli sorumluluklarını gerçekleştirirken, müşteriler ile iletişim kurarken, sunum yaparken veya patronlarından zam isterken zorlanabilirler. Aynı şekilde yeni fırsatları değerlendirmeleri de zorlaşabilir.

  Bahsi geçen iş sorunları, bireyin çalışma hayatını ve en nihayetinde ise kariyerini ciddi ölçüde etkileyebilirler. Hatta bu sorunlardan bazıları bireyin psikolojisine ciddi bir şekilde zarar verebilir. Bu yüzden bahsi geçen sorunlarla karşı karşıya olan bireyler mutlaka profesyonel destek almalıdırlar.

  İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Neden Olur?

  İş yaşamına ilişkin sorunlar şu gibi nedenlerden kaynaklanabilir:

  • İş ortamının güvenli olmaması.
  • İş ortamının dikkat dağıtıcı elementler barındırması.
  • Çalışma arkadaşları arasında zorbalar bulunması.
  • Bireyin sahip olduğu sosyal kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunlar.
  • Mükemmeliyetçilik.
  • Yöneticiler ile yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklar.
  • İş tanımı ve yapılan iş ile ilgili rahatsız edici elementler.
  • Çalışma süresi.

  İş yaşamına ilişkin sorunlar genellikle bu etmenler nedeniyle meydana gelirler.

  Mobbing Nedir?

  Mobbing, bireye iş yerinde üstü-altı veya eşitleri tarafından uygulanan; bireyi iş yaşamından dışlamak amacıyla taciz, rahatsız etme ve yıldırma davranışlarıyla kasıtlı olarak, sürekli (en az 6 ay) ve sistemli (en az haftada bir) şekilde devam eden, etik olmayan davranışlar bütünüdür. Mobbing iş yerlerinde oldukça sık rastlanan bir sorundur ve Türk Ceza Kanunu’nca suç olarak kabul edilmektedir.

  Mobbinge Belirtileri Nelerdir?

  Mobbinge işaret eden belirtiler arasında şunlar yer alır:

  • Çalışanla sürekli tartışmak.
  • Çalışanı ve isteklerini görmezden gelmek.
  • Çalışanı yıldırmak için sürekli görev yerini ve görev tanımını değiştirmek.
  • Çalışanı istifaya zorlamak.
  • Çalışanı aşağılamak ve sindirmeye çalışmak.
  • Çalışanı rahatsız etmek, sözel tacizde bulunmak.
  • Çalışana fiziksel şiddet uygulamak.

  Bu gibi sorunlarla karşılaşan bireyler mobbinge uğruyor olabilirler.

  İş Yaşamına İlişkin Sorunlarda Profesyonel Danışmanlık

  İş yaşamına ilişkin sorunlar konusunda profesyonel danışmanlık almak, bireyin hem yaşamını hem de kariyerini olumlu yönde etkileyen bir hamledir. İş yaşamı pek çok nedenden bireyin zorluk çekmesine neden olan elementler barındırabilir. Profesyonel danışmanlık sayesinde bu elementler bağımsız bir bakış açısı ile değerlendirilebilir, yaşanan sorunlar üzerinde durulabilir ve bu sorunları aşmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilebilir. Profesyonel danışmanlık, özellikle de aktif olarak mobbinge uğrayan veya geçmişte mobbinge uğramış olan bireylere özel olarak önerilmektedir. İş yaşamına ilişkin sorunlar, devamlılık gösterdikleri takdirde bireyin psikolojisine ciddi bir şekilde zarar verebilirler. Bu sorunlara maruz kalan bireylerin deneyimlediği psikolojik sorunlara bilişsel davranışçı terapi ve dinamik psikoterapi gibi uygulamalar ile müdahale edilebilir.